Montering af folie tekster og/eller konturskåret logo.
Vejledning til hvordan du selv monterer.Inden du starter

Til montering af folietekst / logo, skal du bruge sprit, rensebenzin eller lignende fedtopløsende rensemiddel. Du skal desuden bruge en monteringsskraber, en tommestok eller lineal i passende størrelse, en saks og malertape. Check at din monteringsskraber ikke er slidt eller har hakker i kanten, da det kan beskadige folien og give bobler under monteringen. Vi anbefaler også at du ikke monterer folien, hvis temperaturen på monterings overfladen ligger tæt på eller under frysepunktet, da limen på folien klæber bedst fast på overflader der er minimum 10 grader (og gerne mere).

Rengør inden montering1.

Rengør overfladen hvor folien skal påføres grundigt med enten sprit, rensebenzin eller lignende rensemiddel. Husk at overfladen skal være helt ren og tør inden du begynder monteringen.
Vær opmærksom på om overfladen kan tåle det rensemiddel du vil bruge.

Folie placeres løst2.

Placér folien ca. hvor du gerne vil have den placeret og monter den med et par stykker malertape. Det er vigtigt at bag-papiret ikke fjernes endnu.

Folie tekst finjusteres3.

Nu kan du opmåle og finjustere placeringen indtil folien har den perfekte placering. Husk at det er folieteksten / logoet du skal måle udfra.

Folien sættes fast4.

Når du er tilfreds med placeringen, taper du folien fast med malertape langs hele toppen af folien.

Logo og tekst kan opdeles5.

Lange tekster eller logoer kan evt. klippes op i mindre stykker (hvis teksten / logoet gør det muligt), så de er nemmere at styre og montere.

Foliens bagpapir fjernes6.

Herefter vippes folien op og bagpapiret fjernes. Hvis det er et stort stykke folie, er det en fordel ikke at fjerne hele bagpapiret, men evt. nøjes med 15-20 cm. ad gangen.

Montering færdiggøres ved at skrabe grundigt7.

Skrab grundigt oppefra og ned med din monteringsskraber. Det er vigtigt du er grundig og skraber alle sider. Når du skraber skal du huske at det kun er den øverste del af folien (der hvor du skraber), der skal have kontakt med monteringsfladen. Resten af folien skal du sørge for holder afstand til monteringsfladen. Det kan gøres ved at holde folien stramt ud fra overfladen i en skrå vinkel.

Monteringsfilm fjernes forsigtigt8.

Når du har skrabet hele foliestykket fast, kan du forsigtigt og langsomt, fjerne den yderste monteringsfilm, så det kun er tekst/logo der sidder tilbage. Det er bedst at trække filmen skråt ned fra et af hjørnerne og langs monteringsfladen og ikke ud mod dig selv. Det minimerer risikoen for folien bliver revet løs.

Logo eller tekst er nu monteret

Folien er nu monteret